පිටුව_බැනරය

වොල්වෝ

වොල්වෝ

  • Volvo XC90 4WD Safe 48V විශාල SUV

    Volvo XC90 4WD Safe 48V විශාල SUV

    ඔබ නම්'ආසන හතේ සුඛෝපභෝගී SUV රථයකට පසුව නැවත'ඇතුළත සහ පිටත හැඩකාර, ආරක්ෂිත තාක්ෂණයෙන් පිරී ඇති අතර එය ඉතා ප්‍රායෝගිකයි'Volvo XC90 පරීක්ෂා කිරීම වටී.එය අතිශය හැඩකාර මෙන්ම ප්‍රායෝගික වීමට සමත් වේ.